Pasport

Zpracujeme zjednodušenou dokumentaci stavby - tzv. pasport stavby podle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Pasport stavby je zejdnodušená dokumentace stavby, která obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Pasport stavby slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány. Pasport stavby potřebujeme, chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podkaldy nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají skutečnému stavu objektu. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB). Základním výstupem pasportu stavby jsou půdprysy, řezy, pohledy a fotodokumentace stavby.

TYPY PASPORTU:

  • Překreslení stávajících papírových projetů  dodaných investorem - bez kontroly skutečného stavu
  • Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem s doplněním a s kontrolo skutečného stavu
  • Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální podoby

Vyhledávání

Kontakt

KANCELÁŘ 1.máje 6
74723 Bolatice
+420 776 674 676