SLUŽBY

  • návrh vhodného zateplení
  • rozpočet
  • zaměření stávajícího stavu
  • návrh domovní čistírny odpadních vod
  • návrh vsakování vod na pozemku
  • projekt domovní studny
  • projekt přípojek iženýrských sítí
  • požázně bezpečností řešení stavby

Vyhledávání

Kontakt

KANCELÁŘ 1.máje 6
74723 Bolatice
+420 776 674 676