PASIVNÍ DOMY

Spotřeba energie trvale roste a lze očekávat, že v letech 2005 až 2030 nárůst světové spotřeby energie až o 55%. Některé prognózy dokonce odhadůjí nársut světové spotřeby energie až o 85% do roku 2020. Přitom v zemích Evropské unie se přepovídá nárust "pouze" o 30%. V následujících letech bude tedy energie stále zádanějším a dražším zbožím. Podíl budov na celkové spotřebě energie v Evropské unii činí 40%.

Co je to pasivní dům?

  • pasivní dům je přátelský k životnímu prostředí, šetří peníze, má zdravé vnitřní klima.
  • stavba, kterí splňuje dobrovolné, ale přísné požadvky na úsporu energie při pprovozu budovy
  • pro svůj provoz potřbuje pasivní dům jen malé množství energie

PASIVNÍ DŮM NENÍ NUDNÝ A OSPALÝ

 

Pasivné dům není běžnou stavbou - ZATÍM

  • Na stavbu pasivního rodinného domu můžete získat od státu peníze v rámci dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

   ve výši 350 000 - 500 000 Kč

 

Co musí mít pasivní dům , aby splnil přísné požadavky?

  • Velmi dobře izolované konstrukce = stěny, střechu, podlahy, okna, tedy konstrukce tvořící obálku budovy.
  • Vzduchotěsné konstrukce - tzn. obálka budovy musí být provedena bez netěsností a mezer a musí být zajištěno jejich perfektní spojení.
  • Rekuperace = systém zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Stavba musí mít řízené větrání, vzduchotechniku, která hlídá kvalitu vzduchu v objetku ( jeho teplotu, vlhkost, množství CO2, pyly).
  • Vhodný zdroj energie ( tepla ), který využívá obnovitelncýh zdrojů energie. Např. kotel na biomasu, krbová kamna, tepelné čerpadlo, solární kolektroy, fotovoltaické panely, apod.).
 

Vyhledávání

Kontakt

KANCELÁŘ 1.máje 6
74723 Bolatice
+420 776 674 676